گفتار زرتشت

گفتار دلنشین زرتشت

بی گمان اهورامزدا  خداوند جان و خرد مردان و زنانی را که از روی راستی کار می کنند در برابر پرستش و خدمت شان بهتر می شناسد.

از مهربانی تو ای خدای دانا عمر دراز یابیم و از آن سود بریم. از تو کوشا و توانا باشیم ما را آشکارا و همواره کمک کن.

کار با بدباوران از ارج شخص می کاهد. اینان ضد راستی و خشمگینانی هستند که خود محکومند.

ای مردان و ای زنان در این جهان حقیقتی است که جلوه های دروغ دلرباست اما این هم حقیقتی است که آن شما را از ((خویش)) دور می گرداند.

کسی که آرامش دروونی دارد. با دانش و گفتار و کردار و وجدانش راستی را می افزاید.

پیشوایان دروغین دوست مردم نیستند و از قوانین آبادی دورند و از رنج بردن جهان شاد می شوند و سرانجام زبون کردار و آیین خود می شوند و به خانه دروغ کشیده می شوند.

ای خدایی که دانا هستی. بگو تلاش من برای من و یارانم چه خواهد آورد؟ چه وقت ای دانا راستی بر دروغ پیروز خواهد شد؟ زیرا این پیروزی شاهکار زندگانی به بار خواهد آمد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 12:41  توسط شهریار  | 

کسی که از روی ایمان با من است و دین پذیرفته بی گمان به خوشبختی خواهد رسید و آن کس که ستیزه و دشمنی می کند. من نیز او را دشمن می دارم.

ای مزدا کسی که آبادگر نیست و فریبکار است پیام نیک را گسترش نمی بخشد.

دین بهی مزدا پرستی را می ستایم. که یوغ بردگی را بر می اندازد و جنگ افزار را فرو می نهد که آزادی بخش و راستین است.

جهان زنده را از دزدی و زورورزی و خاندانهای مزداپرستان را از زیان و تباهی پاک می گردانم.

خداوند دانای نیک و دارای نیکی را سزاوار همه نیکی ها میدانم. خدای راستین با فر و شکوهی که بهترین چیزها از اوست.

ما اندیشه و گفتار و کردار خود و جانوران و مردمان خود را به خرد فزاینده خدایی می سپاریم.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۶ساعت 10:34  توسط شهریار  | 

در نتیجه کردار نیک است که این جهان می بالد و پرورش می یابد. خداوند این جهان را آفریده که بر اثر کار و کنش ما بپرورد و برای مان شادی و نیک بختی پدید آورد.

ای اهورا می خواهم بدانم چه کسی به ما نیروی اراده بخشود تا در قبال آن به آرامشی فزاینده دست یابیم. کیست که مهر پسر را در دل پدر نهاد؟ کیست که پسر را فرمانبردار پدر ساخت؟

می خواهم یک زندگی روحی شاد و خرسند داشته باشم. تو راه بنمای که چگونه به وسیله اشا (قانون راستی) و وهومن (دانش پاک) به سر منزل مقصود برسم.

چه وقت ای مزدا، روشني رستگاري و فروغ اميد بدمد، چه وقت دين راستين پيروز شود. چه وقت دانايان و خردمندان بي پروا به ياديم بر خيزند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۵ساعت 16:51  توسط شهریار  | 

وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار ببینید و برگزینند.

به وسیله شناخت نیک است که در پناه اهورامزدا بر دشواری های زندگی پیروز می شویم،زمين را آباد و خشنود مي كنيم و بر اثر آن ثروت و آسايش و نعمت و برمت مي يابيم

آموزش و راه دين زرتشتي برپايه اطاعت و فرمانبرداري از "اشا" (نظم،عدالتش،درستي) است.

چي كسي آفريننده نظام كيهاني است، چه كسي راه گردش خورشيد و ستارگان را معيين مي كند. چه كسي مي خواهد تا ماه گاهي بدر و گاه هلال باشد؟ خواستار دانستن اينها هستم اي مزدا.

چه كسي اين زمين را در زير و آسمان را در بالا پديد آورد و آب و گياه بيافريد و به باد و ابر تندي و سرعت دارد؟ چه كسي اين روشنايي نيكو را بپرداخت و همچنين تاريكي پديد كرد و خواب و بيداري و مقرر داشت و بامداد و نيمروز و شب پديد آورد. كه به انديشه شوند دانايان و دريابند مقصود زندگي را؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:0  توسط شهریار  | 

اهورامزدا، همه صفات نيك و بهي را كه با ذات خداونديش انباذ است به كساني مي بخشد كه در انديشه و گفتار و كردار پوياي راهش باشند.

و شما اي پيروان آيين بيدار باشيد. مبادا كسي از شما بدي هايي را كه همه زشت و زيان رسان است. مرتكب شود. چون زياني وخيم در پي خواهد داشت و سرانجام مزدا به درستي داوري خواه كرد.

سرانجام پيروزي با نيكي است.

آنان كه شيوه بهي و راستي برگزينند. در اين جهان شادمان و خرسند و در سراي جاوداني نيز كاميار و بختيار خواهند بود.

آناني كه پيروي دروغ را برگزينند. رنج زياده خواهند برد و در آن جهان مينوي كامراني و شادماني از آنها دريغ خواهد شد.

مبادا كه خشم بر شما چيره شود. با آن پيكار كنيد و براندازينش. مبادا كه مرتكب بيداد شويد. مبادا كه در برابر بيداد سر فرود آوريد. بلكه بايستي در برابر بيداد و بيدادگر ايستادگي كنيد.

خشم و نفرت را از خود دور كنيد و اجازه ندهيد انديشه هاتان به خشونت و ستم گرايش پيدا كند.

به منش پاك و مهر دلبسته شويد.

كسي كه انديشه آسيب رساندن به هستي جهان را در سر بپروراند، از كردار زشت او به من آسيب نخواهد رسيد. بلكه نتيجه كردار زشت و نفرت او به خودش بر خواهد گشت.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۸۵ساعت 23:40  توسط شهریار  | 

در اثر کردار نیک است که این جهان می بالد و پرورش می یابد

چون خواستم خداوند را خوب بشناسم.از روی خرد و اندیشه کوشیدم تا درونم را پاک و آیینه ضمیرم شفاف شود.آنگاه نور معرفت و بینش در من تابید.

صفات بد و زشتُ به ویژه خشم و نفرت را از خود برانید.

در پیکار با ستم مصمم باشید.هرگز ستم را نپذیرید.

راستی باید برای نفس راستی باشد.نه تظاهر و ریا

آدمی باید به کرداری که انجام می دهد.شناخت داشته باشد.

خرد نیک هرگاه از روی راستی به کار گرفته شود کارساز و مدد کار خواهد بود.

سرزمینی که مردم آن به شیوه راستی زندگی کنند،جايگاه هوشياران و دانشمندان خواهد بود.

نيروي شايسته ايزدي بهترين موهبت و بخشايشي است كه ريشه آسماني و مزدايي دارد.

كسي كه پيرو راه نيك است و هميشه اشا (نظم،راستي،عدل) را در نظر دارد و به كردار مي آورد،به زندگي دلخواه دست مي يابد.

نيروي ايزدي در جهان و در همه موجودات به ويژه انسان، وجود دارد. فقط آدمي بايد بخواهد و اراده كند تا به وسيله پيروي از اشاف از آن برخوردار شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۵ساعت 11:38  توسط شهریار  | 

زرتشت نه تنها مردم را از یک زندگی خوش و همراه با ثروت و آسایش و نعمت منع نمی کند،بلکه بدان ترغیب می کند.

مرد پاک و پارسا کسی است که بهترین عبادت را انجام می دهد،که بیشترین زمین را به زیر کشت می برد،دانه بیشتر می کارد،آسایش و نعمت بیشتر دارد،گله و رمه می پروراند و شهر روستا می گشاید و خوشی و شادمانی فراهم می کند.

راه در جهان یکی است.آنان که راه مزدا را بسپرند،نیکبخت می شوند.

چون نیک اندیشیدم و مدت ها جستجو کردم. دریافتم که تو آغاز و فرجام هستی و آفریننده منش نیک،قانون، نظم و داد هستی و تو را بر اثر اندیشه، درون خود یافتم.

آدمی همیشه باید پیش از انجام هر کردار و کاری بیندیشد و با وجدان خویش مشورت کند.

آنان که از دانایی و خرد برخوردارند،وظیفه دارند تا دیگران را بر انگیزند و مجال ندهند که به راه نادانی و بد تبلیغ شوند.

زندگی خوش روانی و جسمی، در پناه قانون درستی است، چون هم آرامش خاطر و آسودگی روان می بخشد و هم موجب کامیابی در زندگی مادی می شود.

اگر می خواهید به خداوند روشنی و رستگاری دست یابید،نخست بکوشید تا دیگران را راهنمایی کنید و به فروغ دانش نظم و راستی بیاگاهانید.

برای شناخت خداوند،نخست باید ضمیر و وجدان و آیینه روان آدمی صاف و روشن شود.این روشنی و پاکی به وسیله دانش و بینش و منش پاک حاصل می شود.آنگاه است که نور خدایی در درون آدمی تجلی می یابد.

بهترین نیک بختی آن دانشی است که به وسیله کردارهای نیک در راه پیشرفت زندگی و جامعه حاصل می شود.

باید با دلیری،سخن درست و حق را به گوش همگان رسانید.

آنچه که روان فرد را توانا و روشن می کند،نیروی درست دراکه و عقل و اندیشه درست است.

در مظاهر طبیعت تفکر و تامل کنید. به دانستن راغب باشید. چون رستگاری در دانایی و کسب آن و معرفت به طبیعت،شناخت خداوند و عبادت است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۸۵ساعت 9:53  توسط شهریار  | 

نماز و نیایش و سپاسگزاری از خداوند روشنی چشم و روح است.

به خواسته و دارایی دیگران چشم مدار تا مال خود را از دست ندهی

او(خدا) بخشاینده است. او بخشایشگر است. او مهربان است. به اندازه ای مهربان که هرکس می تواند خود را به او برساند و او را پدر برادر و دوست خود سازد. او همه کسانی را که دوستدار او هستند. دوست می دارد و به کمک دوستان خود می شتابد. او پشت و پناه همه است.

راستی شاهراهی است که همه خواه ناخواه بر آن گام زنان به سوی کمال جاودانگی و ابدیت می روند. راستی اصل پیشرفت جهان است.

از راستی است که خورشید و ستارگان می چرخند. از راستی است که ماه می افزاید و می کاهد. از راستی است که زمین و آسمان استوارند. از راستی است که آب می جوشد و درخت می روید. از راستی است که باد می ورزد و ابر می روید. از راستی است که روز می تابد و شب می خوابد.از راستی است که انسان به جایی رسیده که پی به آیین راستی برده و خدای خود را شناخته است.

درست اندیشی است که مردم را بر سر دو راهی یاری می دهد و آنان را از شک و تردید رهایی می بخشد.

درست اندیشی نهاد و وجدان را روشن می کند و در انجام دادن کارهای نیک راهنمایی می کند.

درست اندیشی هسته و مرکز آیین راستی است.

راه یکی است و آن راه راستی است.

پاداش نیک نیکی است و پاداش بد بدی است

زرتشت خواهان جاودانگی کمال توانایی و تندرستی است.

به وسیله شناخت و درک و معرفت نیک است که در پناه اهورامزدا بر دشوارهای زندگی پیروز می شویم.زمین را آباد و خشنود می سازیم و بر اثر آن ثروت و آسایش و نعمت و برکت می یابیم.

تنها عبادت و راه خشنودی اهورامزدا انجام کردار نیک پارسایی است. که بدی و بدان را براند و پیرو راستی و کار درستی باشد.

نظم و قانون و راستی عبارت است از احترام به حقوق فردی کار و کوشش شیوه اقتصادی زراعی روش زندگی اجتماعی و گروهی برقراری عدل و مساوات.دروغ عبارت است از هرج و مرج، بیداد، غارت و چپاول زهد و ریای دروغین، استثمار مردم به نام دین، قربانی کردن دام ها و چارپایان سودمند، مستی و توحش به نام عبادت و بی نظمی و ادامه زندگی خانه به دوشی.

خداوند جوهر راستی است. این جهان را پدید کرده تا مردم موافق با راستی و درستی و کوشش و نظم و عدل به به بهترین شیوه زندگی کنند و نیازهای تن و جشم را فراهم کنند و با دانش و بینش روان خود را بیارایند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مهر ۱۳۸۵ساعت 10:28  توسط شهریار  | 

خطاب به زنان:((ای زن خود را بشناس و برخود ارج بنه.هرگز برده پول و شکوه و خودنمایی مشو.مادر و همسر بودن برای تو بالاترین ارج هاست.))

زن سرچشمه خوشی و شادی و سازندگی است.مردی که به زن خود مهرورزد.به خدا و زندگی و به زیبایی مهرورزیده است.

زناشویی که با چشمداشت به خواسته و پول و پایگاه باشد پایان خوشی ندارد.

فزون تر از تن زن دل و جان و روان او را دریابید و بر آن ارج نهید.

رسیدن به خوشبختی و رسایی و کمال مادی و معنوی لازمه اش داشتن روحی خرم و روانی خرسند(قانع) و دیدی خوشبین است.

اندوه پیام آور مرگ است. هر دمی را که با اندوه به سر بری زندگی مشمار.اندوه سایه مرگ است.

از اندیشه های غم گستر بگریز.مرگ اندیش و بدبین مباش.خندان و گشاده رو باش.

درخت را بیهوده میفکن.که درخت افکن زندگی اش کوتاه باشد

در برابر ناگواری ها و فراز و نشیب ها و رنج های زندگی خونسرد و بردبارباش.چیزی که خرد را بکاهد مخور.

تنبلی و سستی مکنید و اندوهگین مباشید.همه را گرامی دارید ولی به هیچکس پایه خدایی و اربابی مدهید زیرا پرستش آدم ها. چه زنده یا مرده. با بت پرستی یکی است.

هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر از راه پارسایی.

اگر از خرد پیروی کنی بر زندگی و سرنوشت چیره ای و اگر از هوس و هوی پیروی کنی زندگی و سرنوشت بر تو چیره می شود.

شخص پارسا و پرهیزگار همیشه دلش شاد و لبش خندان است. پارسایی آن است که هر چه نیک است برگیری و هرچه بد است بنهی.

پارسا کسی است که در فراز و نشیب زندگی و در خوشی ها و سختی ها بردبار باشد.هنگام خوشی مغرور مست نشود و هنگام سختی زبون و درمانده نشود.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۸۵ساعت 14:30  توسط شهریار 

بهشت با پیروی از خرد مقدس مزدا به دست می آید.

مردم به وسیله منش پاک به تکامل و جاودانگی برسند.

اهورامزدا به وسیله خرد مقدس خویش ستایش کسانی را که از روی راستی و صداقت او را عبادت می کنند می شنود.

بهترین نعمت ها به وسیله خرد مقدس به دست می آید.

خوشی فراوان از آن کسی است که همیشه به منش پاک آراسته باشد.

همیشه روح راستی پرستان شاد و خرم و روان و دروغ پرستان گرفتار رنج و درد است.

کسی که بدون تظاهر و ریا ستایش خود را به راستی تقدیم کند. اهورامزدا به واسطه دانش کل خود آگاه شود و به او پاداش نیک دهد.

بهترین ثواب راستی و بدترین گناه دروغ است.

راستی راه نیکبختی و دروغ راه بدبختی است.

راستی یک چهره دارد ولی دروغ به چهره های گوناگون چون دورویی چاپلوسی خبرچینی شیادی و دشمنی دژخیمی و مانند اینها جلوه گر است.

کسی که به سوی راستی و پاکی روی آورد و پارسایی پیشه کند جایگاهش سرای روشنایی یا بهشت خواهد بود. ولی شخص دروغگو و بدکار زمانی دراز با شیون و افسوس در تیرگی به سر خواهد برد. به راستی نیت پلید و کردار شخص بزهکار است که او را گرفتار زندگانی نکبت بار و عذاب وجدان می کند.

فرشته مهر از محلی که جایگاه پیمان شکنان و دروغ پرستان و قاتلین پارسایان در آن به سر برند. ویران گردد و از انسان تهی ماند.

ای کسانی که خواستار پاداش نیک منشی و راستی هستید خشم را مهار کنید و در مقابل ستم از خود دفاع کنید.

هنگامی که کیفر اهورایی برای گناهکاران فرا رسد. خوشبختی و جاودانگی از برای کسانی خواهد بود که دروغ را دربند کنند و به دست راستی بسپارد.

یاور مزدا کسی است که با گفتار و کردار خویش پشتیبان و طرفدار راستی باشد.

هرگر با دروغ پرستان خونخوار مصالحه نکنید. ای کسانی که به منش نیک آراسته شده اید.

با خرد و اندیشه پاک دیو خشم و خواهش های پست و آز و شهوت را از خود برانید.حرص و آز را با رضایت و قناعت و خشم را با بردباری حسد را با نیک چشمی نیاز را با کم خواهی و قناعت جنگ را با آشتی و دروغ را با راستی برانید.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۵ساعت 17:39  توسط شهریار  | 

ای خوشا بر من که من ایرانیم...

اي خوشا بر من که من ايرانيم
فارغ از هر جنگ و هر ويرانيم

جنگ من جنگ خرد باشد عزيز
من حيا دارم ز هر شمشير تيز

رسم من رسم وفاداري بود
کيش آزادي جهانداري بود

من ز زرتشت و خدايي بوده ام
بُد ز کورش شاه ايدون دوده ام

من ز افريدون و از جم مانده ام
نغمه هاي شادي و غم خوانده ام

من همانم که در اين مهد فرين
دارم از يار و عزيزان بهترين

مردمانی از دیار مهر و نور
از دیار شادی و عشق و سرور

هم سخن نیکو و هم کردار نیک
از اشا گویند و از پندار نیک

من نه حیوانم نه کافر یا خشوک
نه به دنبال حرامی گوشت خوک

بر مسلمان و مسیحی و یهود
آنکه نامش بُد ز ایران صد درود

من به این امید و عشقم زنده ام
در تکاپوی وطن جان داده ام

مهد دلداران شود ایران زمین
یار زرتشتیم جمله بر یقین

                                                

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۵ساعت 19:26  توسط شهریار 

                     

هرچه را مرد یا زنی درست و خوب و شایسته دانست باید از روی روشن بینی به جای آورد و به دیگران نیز بیاموزد تا همه آن را به درستی انجام دهند.

ای مردم گفتار نیک دیگران را بشنوید و با اندیشه روشن در آن بنگرید و میان نیک و بد را خود تمیز دهید.پیش از اینکه از دست رود هر مرد و زن باید به تنهایی راه خویش را برگزیند بشود که با یاری خرد اهورایی در گزینش راه نیک کامروا شود.

در کیش زرتشت بیکار نگه داشتن اندیشه و خرد کاری است ناشایست و کسی که اندیشه و خردش را برای دانستن و شناختن و آگاه شدن به کار نیندازد چون جانوری است که ارزشش در مرز خوردن و نوشیدن و خفتن و بیدار شدن و تولید نسل است نه بالاتر.

دختران باید پیش از پسران به فراگرفتن علم و دانش بپردازند زیرا آنان تا وقتی که در منزل پدر هستند باید به تربیت و آرایش خانه پدر بپردازند و چون به خانه شوهر رفتند  باید به تعلیم و تربیت فرزندان و نسل آینده مشغول باشند.

خطاب به نوعروسان و دامادان:((اینک من روی سخنم با شماست به اندرزم گوش فرا دهید و گفتارم را خوب به خاطر بسپارید و با غیرت به سوی زندگی پاک منش برآیید.هریک از شما باید در کردار نیک و مهرورزی بر دیگری پیشدستی جوید تا این زندگی مقدس زناشویی را با خوشی و خرمی بگذراند))

بر روان مردان و زنان پاک و پارسا درود باد.

نیروی اندیشه و خرد با باده گساری و مصرف مواد مخدر کاسته می شود و چنین خردی نکوهیده و ناروا است.

خرد بر پایه دیدن و پژوهیدن استوار است نه بر پندار بافی و پیش داوری و شنیدن.

انسان باید بین نیروهای گوناگون روانی اش مانند خرد اندیشه و عاطفه میل عشق و شهوت هدف یگانه و معتدلی قرار دهد و همه آنها را در راه نیک زیستن و بهره جویی بهتر به کار اندازد.

اهورامزدا از همه چیز آگاه است و فزیفته نمی شود.

دانا باید دیگران را از دانش خود برخوردار کند زیرا بیش از این نشاید که نادان سرگشته بماند.

ای مردم به کسی گوش دهید که دانا و طرفدار راستی باشد.

اهورامزدا قدرت کامل خود را به کسی می بخشد که پاکمنش باشد و در اندیشه و کردار درست باشد.

کسی که فهمیده و دانا باشد میداند که پروردگار پشتیبان راستی است.

ای مزدا آرزوی کسانی را که تو به درستی کردار و پاکی فکر سزاوار می شناسی برآور و کامروا فرما.

ما امیدواریم که مزدا به سوی ما بیاید و ما را یاری بخشد تا اندیشه مان به سرچشمه دانایی رسد.

کسی از بهترین بهره ایزدی برخوردار خواهد شدکه پاکمنش باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۵ساعت 10:41  توسط شهریار  | 

این مردم فریبان با آموزش های نادرست خویش اساس زندگانی مردم را به هم می ریزند و آنان را ازبخش گرانبهای عقل و خرد و به کار گماردن اندیشه درست و راست باز می دارند.چنین کسانی گفتار پیامبر خدا را پوچ و بی معنی می شمارند و بدکرداران را می فریبند تا نیک اندیشان و رهروان راه درستی را بیازارند.کشت زارشان را ویران کنند و بر ضد روان راستی سلاح به کار برند.

تفسیر:اشاره به پیشوایان دیو پرستان و پیروان شرک که می کوشیدند تا با مکر و فریب و گفتار دروغ چشم و گوش مردمان را از حقیقت و شنیدن گفتار نجات بخش باز دارند و مانند سابق مردمان را در جهل و غفلت و نادانی و پیروی از موهومات و خرافات باقی نگه دارند.

اهورامزدا از هر کار آشکار و نهان مردم آگاه است و گناهان کوچک و بزرگ همه را با دیدگان روشن بین خویش می بیند و پیوسته همه کارها را برابر قانون ابدی خویش پاداش می دهد.

ای مزدا هنگامی که تو را با نیروی خرد و اندیشه ژرف جستجو کردم و با دیده دل نگریستم.دریافتم که تویی سرآغاز و سرانجام همه چیز تویی سرچشمه خرد و اندیشه و تویی آفریننده راستی و پاکی و تویی داور و دادگر همه کردار مردمان.

آن گاه تو را مقدس شناختم ای اهورامزدا که تو را سرآغاز و سرانجام همه چیز دانستم و دریافتم که تو از روز ازل نتیجه و بازتاب هر گفتار و کردار نیک یا بد را مقرر فرموده ای و داوری تو پیوسته بر این اصل است که بدی بهره بدان و نیکی پاداش نیکان است تا روز بازپسین.

کسی که از پرستش دیوان و فرمانبرداری از آنان روی بگرداند و به پروردگار یکتا و آیین مقدس اخلاص ورزد اهورامزدا نسبت به او چون دوست و برادر و پدر خواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 17:29  توسط شهریار 

خدای دانا و همه توانا خرسندی به کسی ارزانی می دارد که او به همه کس هرچه باشد خرسندی بخشد.همچنین به آن کس بهترین همه نیکی ها برسد که آسایش را برای دیگران پدید می آورد

برای رسیدن به خوشبختی و بخشایش اهورایی باید همگی شما ای خویشان و همسفران و یاران و همچنین شما ای دیو پرستان رو به روس خدای یکتا آرید.

ای مزدا چه وقت مردم به حقیقت پی خواهند برد؟چه وقت این آشام پلید سکر آور بر خواهد افتاد چیزی که با آن مردم فریبان زشت کردار دیگران را می فریبند و هوش و خرد آنان را زایل می کنند؟

تفسیر:از آن جایی که ایرانیان در زمان آشوب زرتشت مشروبات سکرآور مصرف می کردند لذا آن حضرت پیروان خود را از استعمال هرگونه مسکرات بر حذر داشت

نفرین باد کسانی که جانداران را با فریاد شادمانی قربان کنند و با بدآموزی خود مردمان را گمراه کنند و به کارهای زشت وادارند.

تفسیر:اشاره به چهارپایانی که برای بخشایش گناه بندگان گناههکار قربانی می شدند

دیر بازی است که گمراه کنندگان که چشم و گوش خود را عمدا بر حقیقت بسته اند از هواخواهان گمراه خود یاری می جویند تا به مردم بفهمانند که با هدیه گوشت قربانی و مشروبات سکرآور می توانند تباهی و مرگ را از خود دور دارند.

ای مردم اگر بخواهید بر دیوان و درجان و جادوگران و پریان و شر غالب آیید پیوسته نام خداوند یکتا را بر زبان رانید زیرا او قادر به دفع همه اینهاست

نام خداوند و کلام مقدس اوستا نیروهای اهریمنی را دفع می کنند.جادوان و پریان را دفع می کنند درد و ناخوشی را دور می سازند.نفرین باد اهریمن و دیوان و درجان و جادویان و پریان و گناهکاران.

تفسیر:در زمان اشوزرتشت نیز عقیده به سحر و جادو و پری میان ایرانیان شایع بود و دربار شاهان و بزرگان همیشه عده ای به نام رمال و ساحر و جادوگر و خواب گذار برای تعیین ساعات نحس جهت پرداختن به شکار یا پیکار و عقدصلح یا شکست و نابودی دشمنان و تعبیر خواب با حقوق کافی و احترام وافی مشغول خدمت بودند

ای مردم هیچ یک از شما نباید به سخنان و حکم دروغ پرستان گوش دهید.زیرا آنها جان و مال و شهر را دچار احتیاج و فساد می کنند. پس آنها را از خودتان برانید به آنها گوش کنید که از راستی برخوردار است.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 7:49  توسط شهریار 

تنها راه رستگاری گام زدن در راه راستی است.

راستی بهترین نیکی است.خرسندی برای کسی است که راستی را بهترین راستی بخواهد.

تفسیر:خرسندی راستین هنگامی به وجود می آید که خودخواهی را کنار بگذاریم و برای خدا و آفرینندگان خدا نیک بیندیشیم.نیک بگوییم و نیک انجام دهیم و همه را خرسند سازیم و خود نیز از آن خرسندی خداداد بهره مند شویم.پس راستی بهترین نیکی است.و چون همه کارها راست و درست خواهد بود. کمی و کاستی دور خواهد شد و در نتیجه غم و اندوه نخواهد ماند و شادی و خرسندی دست خواهد داد.

نیک می دانم که هیچ نیایشی نیست که از جان و دل برآید و بی پاسخ بماند.

هرگز به کسی که با راستی و درستی زندگی می کند.ستم روا نگردد و هرگز به کسی که جهان را می پرورد.آسیب نرسد.

خدایا به ما کمک کن.ما چشم به راه لطف تو هستیم.

بهترین گفته ها را با گوش بشنوید و با اندیشه روشن ببینید.

آیین را پیش از آن که روز بزرگ فرا رسد دریابید و نیک بفهمید.

فرزانگان هستند که درست بر می گزینند نه بد اندیشان.

و تا پایان هستی بدترین اندیشه برای دروغ کار و بهترین اندیشه از آن راست کار خواهد بود.

کسی که بهترین اندیشه را انتخاب می کند با کارهای راستین خود خدای دانا را خشنود می کند.

آنان که دچار شک و تردید می شوند حقیقت را به درستی باز نمی شناسند فریب می خورند و بدترین اندیشه را بر می گیرند و در نتیجه روی به خشم می برند و زندگی مردم را به تباهی می کشانند.

به کسی که راه درست را بر می گزیند به شهریاری خدایی و نیک اندیشی و راستی می رسد و آرامش پایدار به کالبد او نیرو و توان می بخشد

پس بیاییم از کسانی شویم که این زندگانی را تازه می کنند و جهان را نو می سازند.

ای مردم اگر شما این دو اصل آرامش و ناآرامی را دریابید که خدای دانا مقرر فرموده و آن این است که زیان دیرپا از برای دروغ کار است و فروغ بی پایان از برای درستکار هر آینه به خرسندی و شادکامی خواهید رسید.

اگر چیزی برای کسی سودمند باشد و برای دیگری زیانمند آن را نمی توان نیک شمرد.نیک آن است که نه به سود یک نفر خودخواه بلکه به سود راست و درست اجتماع باشد

اگر کسی دانا باشد و اندیشمندی خود را به کارهای نیک گمارد نیکی آفریننده و نیکی افزاید گفتارش خوش باشد و رفتارش نیک.اگر نادان باشد و به بدی گراید بد گوید بد کند و بد بیند

هرکس چه درغگو باشد و چه راستگو چه دانشمند باشد و چه بی دانش آنچه در دل و در سر دارد برملا می کند

کسی که از راستی پیروی می کند برای خود در فروغ روشنایی جایگاهی برمیگزیند و کسی که دروغ کار است عمری دراز در تیرگی با آه و افسوس سر می کند

ای خدای دانا کسانی که از روی حرص و طمع از پیام آشکار تو آزرده اند حرص و طمع آنان را از دیدار راستی باز می دارد.

ای مزدا همه خوبی های زندگی چه آنهایی که بوده چه آنهایی که هستند و خواهند بود از توست.از سر مهر خود ما را از آنها بهره مند سازو از راه منش نیک و شهریاری و راستی به تندرستی ما بیفزا.

خدایا دلم را برانگیز و توانایی ام ببخش

ای خدایی که همه چیز را می بینی کمکم کن و با لطف و کرم بی مانند خود وجدانم را از روی آیین راستی آگاه ساز

کسی که همه اندیشه و کردار نیک خود را تنها در راه تو ای خدای دانا انجام می دهد همواره به پیش می رود و ترقی می کند و روانش با راستی همگام است.

اهورامزدا با دستهای توانایش جلوی آزار بدخواهان را سخت می گیرد.

پاداش به کسانی داده می شود که در زندگی مادی برگزیده خود با منش نیک به این جهان بارور خدمت می کنند و در پرتو راستی آیین نیک خرد تو را در اجتماع پیش می برند.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 19:44  توسط شهریار  |